Lepo je res na deželi

Valvasorjev trg

četrtek, 14.7., petek, 15.7. ter sobota, 16.7., med 18.00 in 22.00

Etnografska prireditev Zveze MOŽNAR

Lepo je res na deželi – na prizorišču pred banko, ki je oblikovano kot vas, v kateri člani Možnarja z gosti prikazujejo šege in običaje podeželja. Prizorišče je zaokroženo s hiškami, v katerih poteka prodaja domačih dobrot in izdelkov, dopolnjujejo pa jih domači mojstri in rokodelci, ki v sklopu Pouličnega dogajanja prikazujejo že pozabljene obrti in veščine.

Letos, ob 10. obletnici Anzekovega pohoda in ob 20. Obletnici Martinovega v Laškem, bodo tematski sklopi posvečeni godcem, ljudskim glasbilom in farnemu patronu. V etno vasici vas čaka pester etnografski program, godcem, pevcem, plesalcem in drugim se bodo v treh dneh pridružili tudi godbeniki Godbe na pihala Laško, župan in letošnja ženin in nevesta. Program bo potekal od 18h do 22h, gostilna in hiške pa bodo odprte do polnoči. S pesmijo bomo vsak večer zaključili etnografski del programa, s prijetnim vzdušjem pa bodo nadaljevali mlade, lokalne narodnozabavne skupine.

»»Eno zaigrajmo!« (četrtek, 14. 7.)

Godci so nosilci tradicionalnega umetnostnega, tudi slovstvenega ustvarjanja in poustvarjanja; so tudi tudi pesniki, pevci ali pripovedovalci. Godci včasih so bili največkrat kočarji in rokodelci, ki so si z godčevstvom znali zaslužiti dodatni denar za preživetje. Ljudski godec je bil tudi Vrhovski Anzek in v čast njemu posvečenega, destega Anzekovega pohoda, se bodo ta dan predstavili godbeniki in godci. Prikaze na »Eno zaigrajmo!« bodo izvajali Kulturno društvo Ofirovci in koledniki, ki bodo koledovali, Kulturno umetniško društvo Lipa Rečica s Harmonikarskim orkestrom in Triom Planinšek, Kulturno umetniško društvo Šentrupert, ki bo zapelo ženinu in nevesti in Godba na pihala Laško ter domači mojstri in rokodelci iz Male Breze in Šentlenarta ter Laški likovniki. Po zaključni pesmi bo obiskovalcem za ples  igrala skupina Kvinton

»Iz kose v boben, iz lubja v rog« (petek, 15. 7.)

Slovenski ljudski pevci so svojo glasbo izvajali na ljudska glasbila, kot so: oprekelj, gosli, citre, trstenke, piščali, dude, tamburice, klarinet… Starejša in preprostejša so si godci pogosto izdelovali sami, zahtevnejša pa so izdelovali posebni mojstri. Nabor glasbil, s katerimi so ustvarjali ljudski godci, pa se je od nekdaj spreminjal s časom, dostopnostjo ter različnimi glasbenimi vplivi. Še vedno pa so žive priložnosti, ko predmete za vsakdanjo rabo spremenimo v glasbila. Prikaze na »Iz kose v boben, iz lubja v rog« bodo izvajali Vaška godba Vrh nad Laškim, Kulturno društvo Trobni dol, ki se bo predstavilo z godovanjem, Združena Godba, Pevci Kulturnega društva Miklavž, skupina godcev Fušarji iz Male Breze in Jurklošterski Florjanovci ter domači mojstri in rokodelci iz Male Breze, Šentlenarta, Jurkloštra in Šmiklavža ter Laški likovniki. Po zaključni pesmi bo obiskovalcem za ples  igrala skupina Razborškove.

” Naj svet Martin požegna ga!”  (sobota, 16. 7.)

Svet Martin je laški farni patron. V čast dvajseti obletnici Martinovega v Laškem, bo sobotna prireditev posvečena temu priljubljenemu svetniku. »Ko Martin praznuje, vsi praznujejo, tako velik praznik je to!«  Da dobimo vino, moramo najprej obrat grozdje, ga sprešat, dat v sode … Na Martinovo pa se mošt spremeni v vino. Tisti dan je v Laškem tudi “tavečje” – slavnostna maša, na sejmu se dogaja marsikaj – prodaja se, kupuje … zaključujejo se posli, sklepajo dogovori s hlapci in deklami, pa tudi zapleše in zapoje se vmes… Prikaze na »Naj svet Martin požegna ga!« bodo izvajali Kulturno društvo Anton Tanc Marija Gradec, Ljudski pevci Šentlenartčani, člani Konjerejskega društva Vrh nad Laškim ter domači mojstri in rokodelci iz Male Breze in Šentlenarta ter Laški likovniki. Obiskal pa nas bo tudi najmočnejši Martin – MARTIN KRPAN (Andrej Godina), z Vrha pri Sveti Trojici, ki je slišal o odličnosti našega piva imenovanega po njem, da ga poskusi in še sam poda svoje mnenje. In verjetno bo imel še kaj povedati….. Po zaključni pesmi bo obiskovalcem za ples igrala skupina Navihani muzikanti.

martin-krpan

Generalni sponzorji
Ostali sponzorji